Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj

U današnje vrijeme sve više ljudi želi nadograditi svoje obrazovanje, no ne žele svi ili ne mogu pohađati klasičan redovni studij.

Zato su se pojavili izvanredni studiji koji omogućuju fleksibilnost u pristupu obrazovanju, bez obzira na životne i radne obveze. Međutim, nije lako pronaći najbolji izvanredni studij koji će vam pružiti kvalitetno obrazovanje i biti vrijedan vašeg uloženog vremena i novca.

U ovom članku ćemo vam predstaviti neke od najboljih izvanrednih studija u Hrvatskoj, kako biste mogli lakše odabrati onaj koji najbolje odgovara vašim potrebama i interesima. Od ekonomije do arheologije, otkrijte izvrsne izvanredne studije koji su idealni za sve one koji traže fleksibilno i kvalitetno obrazovanje.

Što je to izvanredni studij?

Izvanredni studij je oblik studiranja koji se razlikuje od redovitog studija po tome što studenti nisu dužni pohađati nastavu u uobičajenom rasporedu, već samostalno organiziraju svoje vrijeme za učenje i polaganje ispita. To znači da izvanredni studenti mogu raditi ili imati druge obveze dok istovremeno studiraju.

Izvanredni studij je posebno pogodan za one koji žele nastaviti svoje obrazovanje, ali zbog poslovnih, obiteljskih ili drugih obveza nisu u mogućnosti pohađati redoviti studij. To može biti posebno korisno za zaposlene osobe koje žele napredovati u svojoj karijeri i unaprijediti svoje vještine.

Na izvanrednom studiju, studenti obično imaju manje obaveza u odnosu na redovite studente i mogu se kretati u vlastitom tempu. S druge strane, moraju biti samodisciplinirani i dobro organizirani kako bi uspješno savladali gradivo i ispunili sve akademske obveze.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Izvor: efri.uniri.hr

Izvanredni studij može biti ponuđen u istom obliku kao i redoviti studij, a to uključuje predavanja, seminare, radionice i samostalni rad. Isto tako, studenti su dužni položiti sve predmete i ispite kao i redovni studenti kako bi dobili diplomu.

U Hrvatskoj postoje mnogi fakulteti i sveučilišta koji nude izvanredni studij na različitim razinama obrazovanja, uključujući diplomski, doktorski i poslijediplomski studij. Međutim, treba napomenuti da neki studijski programi nisu dostupni u izvanrednom obliku.

Najbolji izvanredni studiji:

  • Studij logopedije
  • Studij psihologije
  • Studij geodezije
  • Studij arheologije
  • Studij politologije
  • Studij ekonomije

1. Studij logopedije

Izvanredan studij logopedije pruža studentima znanja i vještine potrebne za rad s ljudima koji imaju različite govorne i jezične teškoće. Ovaj studij se odvija na Sveučilištu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu, koji je jedna od najprestižnijih obrazovnih institucija u Hrvatskoj.

Program studija logopedije u Zagrebu obuhvaća širok spektar teoretskih i praktičnih predmeta, uključujući fiziologiju govora, psihologiju govora i jezika, metodologiju istraživanja, razvoj djeteta, fonetiku, fonologiju, morfologiju, sintaksu, semantiku, pragmatiku i druge. Studenti također imaju priliku steći praktično iskustvo kroz kliničke vježbe i praksu u logopedskim ustanovama.

Jedinstvenost ovog studija je u tome što je izgrađen na integriranom pristupu koji objedinjuje znanja iz različitih područja, kao što su medicina, psihologija, pedagogija i lingvistika. Takav pristup omogućava studentima da steknu cjelovitu sliku o problemima govora i jezika te da razviju interdisciplinarni pristup u svom radu.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Izvor: adiva.hr

Studij logopedije u Zagrebu nudi i niz dodatnih aktivnosti koje studentima omogućuju dodatno usavršavanje i razvoj vještina, kao što su stručna putovanja, seminari, radionice, konferencije i druge aktivnosti koje su organizirane u suradnji s vodećim stručnjacima iz područja logopedije.

Nakon završetka studija, studenti stječu kvalifikacije za rad u različitim logopedskim ustanovama, kao što su bolnice, specijalizirane klinike, osnovne i srednje škole te privatne prakse. Također, studij logopedije u Zagrebu otvara mogućnosti za daljnje usavršavanje i specijalizaciju u različitim područjima logopedije.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Izvanredni studij logopedijeEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Opis poslova:Prevencija, dijagnostika i rehabilitacija poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa (mucanje, brzopletost, dislexia…).

2. Studij psihologije

Izvanredan studij psihologije pruža studentima mogućnost stjecanja temeljnih znanja i vještina potrebnih za razumijevanje i tumačenje ljudskog ponašanja, procesa mišljenja i emocija. Studij psihologije u Zagrebu provodi se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju stručnjaka iz područja psihologije.

Program studija psihologije u Zagrebu obuhvaća širok raspon teorijskih i praktičnih predmeta koji uključuju različita područja psihologije, kao što su opća psihologija, razvojna psihologija, socijalna psihologija, klinička psihologija, neuropsihologija, psihologija rada i organizacije te druge. Studenti imaju priliku steći znanja i vještine potrebne za primjenu psiholoških teorija i metoda u različitim područjima kao što su zdravstvo, obrazovanje, poslovanje, socijalna skrb, javna uprava i druge.

Jedinstvenost ovog studija leži u integrativnom pristupu koji kombinira različita područja psihologije te promiče interdisciplinarni pristup u rješavanju problema. Studenti imaju priliku sudjelovati u istraživanju i primjeni psiholoških metoda u praksi kroz kliničke vježbe, terenske radionice i prakse u različitim ustanovama.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Izvor: samoobrazovanje.rs

Studij psihologije u Zagrebu nudi i niz dodatnih aktivnosti koje omogućuju studentima da se dodatno usavrše i razviju svoje vještine, kao što su stručna putovanja, seminari, radionice, konferencije i druge aktivnosti koje se organiziraju u suradnji s vodećim stručnjacima iz područja psihologije.

Nakon završetka studija, studenti stječu kvalifikacije za rad u različitim psihološkim ustanovama, kao što su bolnice, klinike, škole, fakulteti, društvene organizacije i privatne prakse. Također, studij psihologije u Zagrebu otvara mogućnosti za daljnje usavršavanje i specijalizaciju u različitim područjima psihologije.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Studij psihologijeFakultet hrvatskih studija
Opis poslova:Poteškoće u prilagodbi, dijagnosticiranje psihičkih poremećaja, predlaganje načina njihova uklanjanja i praćenje učinka liječenja.

3. Studij geodezije

Izvanredan studij geodezije omogućuje studentima stjecanje znanja i vještina iz područja geodezije i geoinformatike. Studij se provodi na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju stručnjaka iz ovog područja.

Program studija geodezije u Zagrebu obuhvaća temeljne predmete kao što su matematika, fizika, geodezija, kartografija, topografija, geoinformatika, fotogrametrija, GNSS tehnologije, a studenti imaju priliku izabrati i izborne predmete ovisno o interesima i željama. Studenti su uključeni u različite projekte i istraživanja u suradnji s vodećim stručnjacima iz geodetske industrije, što im omogućuje primjenu stečenih znanja i vještina u stvarnom svijetu.

Jedinstvenost ovog studija leži u praktičnom pristupu učenju, koji omogućuje studentima da steknu vještine potrebne za obavljanje posla u geodetskoj industriji. Studenti imaju priliku sudjelovati u terenskoj nastavi i vježbama koje uključuju mjerenja, geodetsko snimanje, obradu podataka, analizu i prezentaciju rezultata, a također imaju priliku raditi s najnovijom opremom i softverima za geodetske svrhe.

Studij geodezije također nudi i niz dodatnih aktivnosti koje omogućuju studentima da se usavrše i razviju svoje vještine, kao što su stručna putovanja, seminari, radionice, konferencije i druge aktivnosti koje se organiziraju u suradnji s vodećim stručnjacima iz područja geodezije.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Izvor: pervisus.hr

Nakon završetka studija, studenti stječu kvalifikacije za rad u različitim geodetskim tvrtkama, državnim agencijama, gradskim i općinskim upravama, te drugim organizacijama koje se bave geodetskim poslovima. Također, studij geodezije u Zagrebu otvara mogućnosti za daljnje usavršavanje i specijalizaciju u različitim područjima geodezije i geoinformatike.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Studij geodezijeGeodetski fakultet
Opis poslova:Mjerenje podataka potrebnih za definiciju veličina, položaja, oblika i obrisa bilo kojeg dijela Zemlje i njihovih promjena.

4. Studij arheologije

Izvanredan studij arheologije pruža studentima priliku za stjecanje širokog spektra znanja i vještina iz područja arheologije, od pretpovijesnog razdoblja do suvremenog doba. Studij se provodi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji ima dugogodišnju tradiciju u arheološkim istraživanjima.

Program studija arheologije u Zagrebu obuhvaća različita područja, uključujući arheologiju Istoka, Mediterana, srednje Europe, prapovijest, antiku, srednji vijek, etnologiju i muzeologiju. Tijekom studija, studenti stječu znanja o metodama istraživanja, analizi i interpretaciji arheoloških ostataka te o povijesti umjetnosti, antropologiji i povijesti. Studenti također imaju priliku odabrati izborne predmete koji odgovaraju njihovim interesima, te se specijalizirati za različita područja arheologije.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Izvor: ffpu.unipu.hr

Jedinstvenost ovog studija leži u pristupu učenju, koji kombinira teoretska znanja s praktičnim iskustvima. Studenti imaju priliku sudjelovati u arheološkim istraživanjima, istraživati arheološke lokalitete, analizirati artefakte i ostale nalaze, te sudjelovati u projektima restauracije i konzervacije. Tijekom studija, studenti imaju priliku raditi s najnovijom tehnologijom i opremom za arheološka istraživanja, što im omogućuje primjenu stečenih znanja u stvarnom svijetu.

Studij arheologije u Zagrebu također nudi niz dodatnih aktivnosti koje omogućuju studentima da se usavrše i razviju svoje vještine, kao što su stručna putovanja, seminari, radionice, konferencije i druge aktivnosti koje se organiziraju u suradnji s vodećim stručnjacima iz područja arheologije. Studenti također imaju priliku sudjelovati u izložbama i drugim projektima koji su vezani za arheologiju.

Nakon završetka studija, studenti stječu kvalifikacije za rad u različitim institucijama i organizacijama koje se bave arheološkim istraživanjima, kao što su muzeji, arheološki parkovi, arheološki instituti i slično. Također, studij arheologije u Zagrebu otvara mogućnosti za daljnje usavršavanje i specijalizaciju u različitim područjima arheologije.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Studij arheologijeFilozofski fakultet
Opis poslova:Na temelju materijalnih ostataka, proučavaju ljudsko društvo od prve pojave čovjeka na Zemlji. Proučavanjem materijalnih ostataka otkrivaju kakav je bio svakodnevni život naših predaka.

5. Studij politologije

Izvanredan studij politologije pruža studentima priliku za stjecanje širokog spektra znanja i vještina iz područja politike, političkih procesa i političkih sustava. Studij se provodi na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju politologa.

Program studija politologije u Zagrebu obuhvaća različita područja, uključujući političku teoriju, javnu politiku, međunarodne odnose, komparativnu politiku i političku metodologiju. Tijekom studija, studenti stječu znanja o političkoj teoriji, povijesti političkih ideja, političkoj ekonomiji, političkoj sociologiji i drugim područjima koja su relevantna za razumijevanje političkih procesa.

Jedinstvenost ovog studija leži u pristupu učenju, koji kombinira teoretska znanja s praktičnim iskustvima. Studenti imaju priliku sudjelovati u simulacijskim vježbama, analizirati stvarne političke događaje, raditi s podacima i statistikama te se upoznati s metodama istraživanja u politologiji. Tijekom studija, studenti imaju priliku raditi s najnovijim tehnologijama i programima za analizu političkih podataka, što im omogućuje primjenu stečenih znanja u stvarnom svijetu.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Izvor: fpzg.unizg.hr

Studij politologije u Zagrebu također nudi niz dodatnih aktivnosti koje omogućuju studentima da se usavrše i razviju svoje vještine, kao što su stručna putovanja, seminari, radionice, konferencije i druge aktivnosti koje se organiziraju u suradnji s vodećim stručnjacima iz područja politologije. Studenti također imaju priliku sudjelovati u političkim kampanjama, udrugama i organizacijama koje se bave politikom i društvenim promjenama.

Nakon završetka studija, studenti stječu kvalifikacije za rad u različitim institucijama i organizacijama koje se bave politikom, kao što su vlade, ministarstva, nevladine organizacije, političke stranke i slično. Također, studij politologije u Zagrebu otvara mogućnosti za daljnje usavršavanje i specijalizaciju u različitim područjima politologije, kao što su politička analiza, političko planiranje, javne politike i međunarodni odnosi.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Studij politologijeFakultet političkih znanosti
Opis poslova:Proučavaju političke stranke i društvene pokrete, istražuju izborna ponašanja i stavove birača. Pomažu u kreiranju izborne politike i radu stranke.

6. Studij ekonomije

Izvanredan studij ekonomije nudi studentima priliku za stjecanje širokog spektra znanja iz područja ekonomije i poslovanja. Studij se provodi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, jednoj od najprestižnijih obrazovnih institucija u Hrvatskoj, koja ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju ekonomista.

Program studija ekonomije obuhvaća različita područja, uključujući makroekonomiju, mikroekonomiju, poslovno upravljanje, financije, računovodstvo, marketing i druge. Tijekom studija, studenti se upoznaju s teorijskim temeljima ekonomije, kao i sa primjenom tih teorija u praksi. Također, studenti stječu vještine analize i interpretacije ekonomskih podataka, te upotrebe najnovijih ekonomskih alata i programa.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Izvor: tehnicko-uciliste-vk.hr

Jedinstvenost ovog studija leži u pristupu učenju, koji kombinira teoretska znanja s praktičnim iskustvima. Studenti imaju priliku sudjelovati u simulacijskim vježbama, analizirati stvarne poslovne probleme i raditi na projektnim zadacima u suradnji s vodećim poslovnim organizacijama u Hrvatskoj. Tijekom studija, studenti imaju priliku raditi s najnovijim tehnologijama i programima za analizu ekonomskih podataka, što im omogućuje primjenu stečenih znanja u stvarnom svijetu.

Studij ekonomije u Zagrebu također nudi niz dodatnih aktivnosti koje omogućuju studentima da se usavrše i razviju svoje vještine, kao što su stručna putovanja, seminari, radionice, konferencije i druge aktivnosti koje se organiziraju u suradnji s vodećim stručnjacima iz područja ekonomije i poslovanja. Studenti također imaju priliku sudjelovati u studentskim klubovima, udrugama i organizacijama koje se bave ekonomijom i poslovanjem, što im omogućuje stjecanje dodatnog iskustva i kontakata.

Najbolji izvanredni studiji u Hrvatskoj
Studij ekonomijeEkonomski fakultet
Opis poslova:Planiranje i analiza financija, vođenje revizija i računovodstva, razvoj i istraživanje ljudskih resursa, poduzetnički i upravljački poslovi.

Pitanja i odgovori:

Što su izvanredne studije?

Izvanredne studije su obrazovni programi koji omogućuju studentima da pohađaju sve ili neke od svojih predmeta izvan uobičajenog redovnog rasporeda.

Koji su razlozi za upisivanje izvanrednih studija?

Studenti upisuju izvanredne studije iz različitih razloga. Neki žele ubrzati svoj napredak kroz program, neki žele kombinirati studij s poslom ili obiteljskim obvezama, a drugi jednostavno žele širiti svoje znanje.

Koje su prednosti i nedostaci izvanrednih studija?

Prednosti izvanrednih studija uključuju fleksibilnost, mogućnost kombiniranja studija s drugim obvezama, mogućnost ubrzanja napretka kroz program i mogućnost pohađanja predmeta koji se ne nude u redovnom rasporedu. Nedostaci uključuju manje interakcije s nastavnicima i drugim studentima, manju motivaciju za učenjem i smanjenu podršku za učenje.

Koja je razlika između izvanrednih studija i redovnih studija?

Glavna razlika između izvanrednih i redovnih studija je u rasporedu. Studenti izvanrednih studija pohađaju predmete izvan redovnog rasporeda, a neki se predmeti mogu održavati na drugim lokacijama ili putem interneta.

Koja je razlika između izvanrednih studija i online studija?

Izvanredne studije i online studije su oba fleksibilni oblici studija, ali se razlikuju u tome što se izvanredne studije održavaju uživo, dok se online studije održavaju putem interneta.

Kako se prijaviti za izvanredne studije?

Postupak prijave za izvanredne studije ovisi o ustanovi i programu. Obično se prijava vrši putem interneta i uključuje popunjavanje obrasca za prijavu i slanje potrebnih dokumenata.

Mogu li se predmeti iz izvanrednih studija prenijeti na redovne studije?

U većini slučajeva, predmeti pohađani u okviru izvanrednih studija mogu se prenijeti na redovne studije, ali se preporučuje provjera s fakultetom ili odjelom za studentske poslove kako bi se utvrdila specifična pravila i uvjeti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *